Om oss

Gullberg & Jansson AB (publ) är ett miljöteknikföretag med affärsidén att utveckla och marknadsföra innovativa produkter för energi- och klimatoptimering, för både privat och kommersiellt bruk. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och huvudkontoret ligger i Helsingborg.

Sedan 2012 är Gullberg & Jansson AB (publ) listat på Spotlight Stock Market. De tre största ägarna i Gullberg & Jansson är Gaétan Boyer via bolag, LMK Ventures AB/LMK Industrier AB och Lars Lindgren.

Gullberg & Jansson

Gullberg & Jansson of Sweden AB är verksamt inom swimmingpool-branschen. Pooltak och pool-värmepumpar är huvudprodukter men bolaget erbjuder även andra typer av pooltäckning, poolrobotar, automatisk rening etc.

Nordic Relax

Under 2019 grundades ett tredje dotterbolag, Nordic Relax of Sweden AB, som kommer tillhandahålla produkter för hälsa och välbefinnande.

Stads & Park Produkter

Stads & Park Produkter i Stockholm AB erbjuder en mängd nyskapande lösningar och produkter från ledande aktörer inom grönyteskötsel för miljömedvetna proffs.